Ви є тут

Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур


Номер роботи - M 50 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства".

Авторик.т.н.  Днесь В.І., к.т.н. Скібчик В.І.,

Розроблено наукові основи оптимізації технічного забезпечення процесів збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур на основі статистичного імітаційного моделювання з урахуванням стохастичності агрометеорологічних умов, а також обґрунтування раціональних варіантів міжгосподарського використання зернозбирально-транспортних комплексів.

Розроблено комплекс прикладного програмного забезпечення, що дозволяє прогнозувати показники ефективності технологічних процесів збирання і післязбиральної обробки зерна за заданих характеристик виробничих планів, параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна та обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси відповідних машин.

Використання розроблених методів і розробленого на їх основі прикладного програмного забезпечення дає змогу підвищити ефективність використання техніки та процесів збирання і післязбиральної обробки врожаю зернових культур завдяки зменшенню втрат вирощеного врожаю через несвоєчасність його збирання та раціональному комплектуванню і використанню технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур, а також прогнозувати розвиток технічної бази для збирання і післязбиральної обробки врожаю зернових культур.

Результати роботи впроваджено у практику сільськогосподарських товаровиробників різних регіонів України та навчальний процесВНЗ.

Комплектування раціональних технологічних комплексів машин за розробленою методикою дає змогу знизити втрати вирощеного врожаю зернових через несвоєчасність збирання у 2–3 рази. Додатковий прибуток від реалізації збереженого врожаю складе 6–8 млрд грн/рік.

Кількість публікацій90, в т.ч. за тематикою роботи 4 методичні рекомендації, 5 депонованих наукових праць, 66 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 13/2.