Ви є тут

Ресурсозберігаючі технології у виробництві білковмісних харчових продуктів зі збалансованим складом


Номер роботи - M 66 ПОДАНА

Представлено Національним університетом харчових технологій

Автори:
1. КУЗЬМИК Ульяна Геннадіївна - кандидат технічних наук, доцент Національного університету харчових технологій.
2. ПОЛУМБРИК Манєфа Миколаївна - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного університету харчових технологій.
3.ЗАХАРОВ Володимир Володимирович- кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного університету харчових технологій.


Авторами запропоновано спосіб концентрування мінеральних речовин природного біологічного походження, що має високу перспективу використання у технологія ремінералізації чи демінералізації води. Розроблено схеми концентрування мінеральних речовин природного біологічного походження, що дозволяє зменшити навантаження на системи водопостачання та водовідведення; обґрунтовано вибір натуральних пряно-ароматичних компонентів. Визначено їх сумісність з молочною основою за фізико-хімічними та органолептичними показниками, розроблено композиції прянощів для застосування у складі молочно-білкової основи.

 Визначено технологічні режими підготовки прянощів та способи їх внесення до складу молочно-білкових продуктів, визначено технологічні параметри підготовки композиційних сумішей та емульсій з тваринним білком "Білкозин", сухою молочною сироваткою, полісахаридами, нанокомпозитом кремнеземом та купажованими оліями для удосконалення технології ковбас вареної групи з м’яса птиці.

Розроблено рецептури нових видів молочно-білкових продуктів та досліджено їхні органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники; доведено економічну ефективність розроблених технологічних рішень та їхню соціальну значимість. Розроблено рецептури та удосконалено технологію паст кисломолочних з прянощами; визначено технологічні параметри виробництва.

На підставі проведених досліджень вперше науково обґрунтовано можливість регулювання функціонально-технологічних і фізико-механічних характеристик за допомогою пірогенного кремнезему у формі нанокомпозиту для варених ковбас з використанням білоквмісних та білково-жирових емульсій на основі тваринного білка "Білкозин".

Кількість публікацій: 2 зарубіжні монографії, 46 статей, 83 тез доповідей. . Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: SCOPUS – 16/2, Google Scholar 185/7. Отримано 2 патенти України на корисну модель. Отримано 2 патенти України на корисну модель.