Ви є тут

Розробка технології теплового оброблення для раціонального використання деревини


Номер роботи - M 57 ПОДАНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автори: Спірочкін А.К., к.т.н., Горбачова О.Ю., к.т.н.

Метою роботи є розроблення технології теплової обробки деревини з урахуванням термодинамічних особливостей низькотемпературного сушіння промислових порід та характерних властивостей непромислових порід для раціонального використання лісосировини.

Авторами визначено наукові основи раціонального використання деревної сировини за рахунок застосування різних технологій теплової обробки. Встановлено, що в процесах сушіння деревини наявний активаційний механізм та знайдено числові значення енергії активації для різних порід деревини.  Уточнено традиційний табличний метод розрахунку тривалості сушіння,  визначено сферу використання виробів, виготовлених із термомодифікованої різними режимами деревини граба.

Запропоновано метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння на основі розв’язку рівняння поточної вологості пиломатеріалів з урахуванням термодинамічних особливостей проходження процесу; режимні параметри модифікування деревини граба, які дають змогу отримати матеріал із заданими властивостями, відповідно до умов експлуатації певного виробу.

 Впроваджено у виробництво уточнений метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння в сучасних конвекційних камерах; режимні параметри термомодифікування; термооброблену деревину граба для виготовлення верхнього шару паркетної дошки на вітчизняних підприємствах.

Кількість публікацій: 48, в т.ч. за тематикою роботи монографія, науково-методичні рекомендації, 22 статті (6 – у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей. Отримано патент України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.