Ви є тут

Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України.

Автор: Солонечний П. М., к.с.-г.н., Звягінцева А. М., к.с.-г.н., Манько К. М. к.с.-г.н.

Дослідження авторів спрямовані на комплексне вирішення завдання підвищення й стабілізації виробництва зерна ячменю шляхом інтеграції робіт із збільшення врожайності, стійкості до біотичних та абіотичних стресів та впровадження інноваційних технологій вирощування. Для вирішення цієї проблеми розширено генетичне різноманіття ячменю ярого, що дозволило створити принципово новий вихідний матеріал та підвищити ефективність селекції нових високоадаптивних сортів цієї культури. З використанням розробленого способу визначення стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозу виділено цінні джерела стійкості, що дозволило створити сорти з генетичним захистом від комплексу шкідливих організмів.

За результатами досліджень створено та передано до Державного сортовипробування 11 сортів ячменю ярого зернового і пивоварного напряму використання, з них сорти Алегро та Аграрій з 2014 року внесені до Державного реєстру сортів для всіх зон вирощування. Нові сорти перевищують стандарт за врожайністю на 10–15 % та характеризуються високою стійкістю до біо- та абіотичних чинників.

Економічний ефект від впровадження нових сортів ячменю становитиме від 584,9 грн./га до 1060,2 грн./га, рентабельність – від 49,6 % до 146,5 %. Розроблено та рекомендовано для впровадження у виробництво технології вирощування ячменю, які дозволяють істотно заощаджувати матеріально-технічні ресурси та підвищують ефективність вирощування нових сортів (прибавка врожайності складає від 0,66 т/га до 1,77 т/га). Результати циклу мають високу науково-практичну цінність і відповідають найсучаснішим потребам наукового забезпечення агропромислового виробництва України.

Кількість публікацій: 82, в т. ч. навчальний посібник, наукове видання, каталог, 3 методичні рекомендації, 40 наукових статей, 34 тези доповідей. Отримано патент на винахід і патент на корисну модель.