Ви є тут

Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях


Номер роботи - M 38 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Одеською національною академією харчових технологій.

Автор: Капетула С.М., к.т.н., Ружицька Н.В., к.т.н., Борщ А.А.

Метою роботи є вдосконалення технологій сушіння та екстрагування у харчових виробництвах за рахунок застосування інноваційних принципів дії на харчову сировину, вивчення механізму та кінетики процесів екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини з використанням мікрохвильового інтенсифікатора, кінетики процесів радіаційного сушіння, розробка відповідного інноваційного обладнання.

В роботі розширюється наукове положення, про можливість суттєвого зниження дифузійного опору при екстрагуванні за рахунок організації бародифузійного потоку розчинника із сировини в умовах мікрохвильового поля. Висунуто гіпотезу, згідно з якою специфіку масопереносу в умовах традиційної конвективної дифузії та бародифузії, що виникає із твердої фази сировини під впливом мікрохвильового поля, можна визначити використанням ефективного коефіцієнту масовіддачі відносно рушійної сили між концентраціями цільового компонента у твердій фазі та в екстрагенті. Створено автоматизований комп’ютерний стенд для дослідження кінетики процесів сушіння харчової сировини.

Отримано кінетичні залежності для процесів інфрачервоного сушіння шламу кави у нерухомому та рухомому шарі. Розроблено методику узагальнення експериментальних даних з урахуванням комбінованої кінетики внутрішньо- та зовнішньодифузійних процесів переносу. Визначена залежність впливу технологічних параметрів на зміну концентрації і значення коефіцієнта масовіддачі; співвідношення безрозмірних чисел подібності для розрахунку інтенсивності масоперенесення в екстракторах із мікрохвильовим інтенсифікатором при виробництві олії із насіння амаранту та шламу кави. Розроблено зразки мікрохвильового екстракційного обладнання. Результати роботи впроваджено на ПАТ «ЄННІ ФУДЗ», м. Одеса та ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія» м. Іллічівськ.

Кількість публікацій: 39 статей (5 - у зарубіжних виданнях). Отримано патент.