Ви є тут

Нанотехнології отримання концентратів лактози


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автор: Змієвський Ю.Г. , к.т.н.

Метою роботи було створення науково обґрунтованих передумов для розширення промислового застосування нанотехнологій в процесі отримання з молочної сироватки концентрованих розчинів лактози. В межах представленої роботи було вдосконалено наукові основи процесів електродіалізу та мембранної дистиляції, які є складовими нанотехнологій за умов комплексної переробки молочної сироватки. Вдалось знизити ризик забруднення мембран, інтенсифікувати процес знесолення молочної сироватки, виробити нові підходи до оптимізації зазначених процесів з врахуванням явищ, що відбуваються у нанопорах мембран, обґрунтувати межі концентрування розчинів лактози. Результати наукових досліджень були використані при проектуванні технологічної лінії переробки молочної сироватки, а також при розробці технічної документації електродіалізної установки. Впровадження у виробництво технічних рішень, запропонованих на основі наукових досліджень, дозволяє отримати економічний ефект 88 грн. на 1 м3 переробленої молочної сироватки за цінами 2010 року.

Кількість публікацій: 65, в т.ч.за тематикою роботи монографія, 41 стаття (7 - у зарубіжних виданнях), 39 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами.