Ви є тут

Шляхи покращення стану агроценозу кукурудзи в умовах забруднення важкими металами


Номер роботи - M 45 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України".

Автор: к.с.-г.н. Довбаш Н.І.

Роботу присвячено вивченню змін агрохімічних та біологічних властивостей сірого лісового легкосуглинкового ґрунту в умовах стабільного забруднення екотопу свинцем, кадмієм, цинком в умовах Правобережного Лісостепу України.

Встановлено зміни агрохімічних і біологічних характеристик сірого лісового ґрунту в умовах стабільного забруднення важкими металами та можливості безпечного використання забруднених територій у землеробстві для вирощування кукурудзи на зерно.

Уперше в зоні Лісостепу було виявлено особливості зміни фізико-хімічних, агрохімічних, біологічних характеристик сірого лісового ґрунту за тривалого стабільного комплексного забруднення екотопів свинцем, кадмієм, цинком. Установлено структуру фонду цинку, свинцю, кадмію та інтенсивність їхньої радіальної міграції у профілі сірого лісового ґрунту за різного забруднення важкими металами.З’ясовано особливості формування фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи на зерно в умовах понадприродного вмісту свинцю, цинку і кадмію у ґрунті.Обґрунтовано можливість ефективного використання у землеробстві територій, що підлягають стабільному забрудненню важкими металами.

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь, забруднених свинцем, кадмієм, цинком, та отримання безпечної продукції рослинництва. Рекомендується на забруднених територіях вирощувати кукурудзу на зерно.

В умовах  Правобережного Лісостепу на  сірих лісових  ґрунтах із забрудненням свинцем, цинком, кадмієм можна отримувати 7 т/га зерна середньоранніх гібридів кукурудзи, яке відповідає нормативам щодо кормової та технічної сировини.

Кількість публікацій20, в т.ч. за тематикою роботи 7 статей, 13 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель.