Ви є тут

Адаптивні прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження


Номер роботи - M 84 ПОДАНА

Представлено Донецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією

Автор: Вінюков О. О., к.с.-г.н.

У роботі викладені результати досліджень агробіологічних особливостей підвищення посухостійкості та продуктивності ярих колосових культур при вирощуванні в умовах нестійкого зволоження. Дослідженнями встановлено, що прикореневе внесення органічного добрива біогумус при вирощуванні ярих зернових культур сприяє збереженню продуктивної вологи ґрунту під час вегетації рослин. Так, у фазі кущіння використання біогумусу сприяло накопиченню продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-20 см на 18,9%, найбільш ефективна робота кореневої системи спостерігалась при використанні препарату айдар завдяки тому, що глибина проникнення кореневої системи збільшилась на 8,5 см. При вирощуванні ячменю ярого найбільшу прибавку врожаю забезпечує використання регуляторів росту для обробки насіння та трьох обприскуваннях посівів. Сумісне застосування органічного добрива та регулятору росту при вирощуванні пшениці ярої дозволило отримати прибавку врожаю. Найвищий рівень рентабельності при вирощування ячменю ярого був за використання біодобрива айдар для обприскування посівів у фазі кущіння та при обробці насіння з трьома обприскуваннями посівів. При застосуванні біологічних елементів при вирощуванні пшениці ярої отримано зниження собівартості однієї тони зерна на 63,8 грн та збільшення показників чистого прибутку та рівня рентабельності на 422 грн/га та 11,7% відповідно. Результати роботи реалізовано в сільгосппідприємствах північного Степу України (Донецька, Луганська обл.) на загальній площі 15тис.га. Впровадження розроблених технологічних елементів при вирощуванні ярих зернових культур у господарствах Донецької та Луганської областей дозволило отримати в середньому прибавку врожаю 0,53 т/га, підвищило рентабельність вирощування ячменю ярого в середньому на 52,4%.

Кількість публікацій: 25, в т. ч. 12 статей, 10 тез доповідей, Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами.