Ви є тут

Державні премії

5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 31)
P32 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів (Кількість коментарів: 34)
P32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки (Кількість коментарів: 16)
P33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення (Кількість коментарів: 27)
P33 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158 (Кількість коментарів: 20)
P33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (Кількість коментарів: 15)
P34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України (Кількість коментарів: 25)
P34 Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів (Кількість коментарів: 14)
P34 Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві (Кількість коментарів: 34)
P35 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 26)
P35 Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини (Кількість коментарів: 47)
P35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 72)
P37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування" (Кількість коментарів: 69)
P37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні (Кількість коментарів: 9)
P38 Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 122)
P38 Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями (Кількість коментарів: 22)
P39 Розрахунок і проектування підземних споруд (Кількість коментарів: 7)
P40 Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва (Кількість коментарів: 22)
P41 Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки (Кількість коментарів: 42)
P41 Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 31)
P41 Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України (Кількість коментарів: 25)
P42 Методи та засоби контролю властивостей матеріалів і речовин для легкої промисловості (Кількість коментарів: 0)
P42 Створення компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 7)
P42 Комплексна розробка і організація нових промислових виробництв сучасного покоління автобусів і тролейбусів (Кількість коментарів: 9)
P42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 68)
P43 Забезпечення тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки (Кількість коментарів: 11)
P43 Раціональне використання та охорона зрошуваних земель України (Кількість коментарів: 20)
P44 Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 20)
P46 Створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150, Ан-124-100М-150 (Кількість коментарів: 16)
P46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 18)
P46 Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів (Кількість коментарів: 20)
P47 Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду) (Кількість коментарів: 41)
P47 Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки (Кількість коментарів: 29)
P47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158 (Кількість коментарів: 10)
P48 Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві" (Кількість коментарів: 32)
P50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту (Кількість коментарів: 20)
P50 Створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води (Кількість коментарів: 0)
P51 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 22)
P52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 8)
P53 Науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 0)
P55 Нові технології прецизійної електрометрії (Кількість коментарів: 0)
P57 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 23)
P58 Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18) (Кількість коментарів: 29)
P58 Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва (Кількість коментарів: 0)
P64 Розробка технології та організація масового виробництва голографічних елементів для захисту товарів та документів від підробки (Кількість коментарів: 3)
P68 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 26)
P69 Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів (Кількість коментарів: 7)
P70 Відтворення і регулювання родючості легких грунтів (Кількість коментарів: 1)
P71 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 1)
P72 Створення та впровадження еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в державі (Кількість коментарів: 0)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (Кількість коментарів: 104)
П1 Аптечна технологія ліків (Кількість коментарів: 51)
П1 Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах) (Кількість коментарів: 37)
П1 Фармакологія (Кількість коментарів: 179)
П1 "Економічна кібернетика" у 2-х томах. (Кількість коментарів: 66)
П1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин (Кількість коментарів: 19)
П1 Підручник "Хірургія" у 2 томах (Кількість коментарів: 81)
П1 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах (Кількість коментарів: 99)
П2 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах (Кількість коментарів: 112)
П2 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах (Кількість коментарів: 68)
П2 Технічна термодинаміка (Кількість коментарів: 29)
П2 Тверднення металів і металевих композицій (Кількість коментарів: 73)
П2 Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах) (Кількість коментарів: 17)
П2 Імунологія (Кількість коментарів: 458)
П2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці" (Кількість коментарів: 214)
П2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах (Кількість коментарів: 21)
П3 Ендоскопія внутрішніх органів. – К.: Вістка, 2008. – 336 с. (Кількість коментарів: 138)
П3 Підручник „Основи психології” (Кількість коментарів: 79)
П3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі (Кількість коментарів: 0)
П3 Сучасні технології в будівництві (Кількість коментарів: 59)
П3 Сучасні технології в будівництві (Кількість коментарів: 37)
П3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах) (Кількість коментарів: 533)
П3 Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (Кількість коментарів: 6)
П3 Фармакологія (Кількість коментарів: 103)
П4 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах (Кількість коментарів: 117)
П4 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах (Кількість коментарів: 82)
П4 Гроші та кредит (Кількість коментарів: 44)
П4 Цикл підручників за напрямом "Економіка" (Кількість коментарів: 65)
П4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах). (Кількість коментарів: 57)
П4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології (Кількість коментарів: 52)
П5 Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах (Кількість коментарів: 212)
П5 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах (Кількість коментарів: 88)
П5 Аудит (Кількість коментарів: 264)
П5 Цикл підручників за напрямом "Біологія" (Кількість коментарів: 0)
П5 Тверднення металів і металевих композицій (Кількість коментарів: 53)
П5 Сільськогосподарська ентомологія (Кількість коментарів: 1)
П6 Основи теорії електронних кіл (Кількість коментарів: 500)

Сторінки