Ви є тут

Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб"


Номер роботи - P 26 ПОДАНА

Представлено Житомирським державним технологічним університетом.

Автори: Скрипник Ю.А., Головко Д.Б., Куценко В.П., Манойлов В.П., Мельничук П.П., Шевченко К.Л., Яненко О.П.

Цикл наукових праць охоплює період за останні 25 років і об’єднує 9 монографій, 3 навчальні посібники, 420 наукових статей.

В представлених роботах наведені результати наукових та експериментальних досліджень по створенню високочутливої (в межах 10-12…10-15 Вт) апаратури НВЧ-діапазону для контролю параметрів матеріалів, речовин, електромагнітних полів (ЕМП) і випромінювань об’єктів живої та неживої природи, а також варіанти використання подібної апаратури у виробничій сфері.

Запропоновано оригінальні структури вимірювальної апаратури та технології радіотеплового контролю електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, оцінки комфортності і вивчення взаємодії зовнішніх ЕМП з організмом людини.

Проведена оцінка випромінювальної (радіотепловим методом) та поглинальної (радарним методом) здатності натуральних, напівнатуральних та синтетичних тканин, за температур еквівалентних температурі людського тіла. Через рівень електромагнітного випромінювання показано, що синтетичні матеріали мають у 3 – 5 разів меншу випромінювальну здатність, формують ефект «від’ємних» потоків, а відповідно забезпечують і меншу комфортність. З використанням слабких ЕМП проведена ідентифікація стоматологічних та текстильних матеріалів, яка дозволяє проводити більш якісний вибір при лікуванні, а також при створенні одягу з урахуванням максимальної сумісності з шкірою людини. Передпосівна ЕМВ обробка насіння та деяких харчових продуктів, виконані з використанням РС мм-діапазону підтвердили можливість збільшення врожайності с/г культур та терміну зберігання харчових продуктів. Для забезпечення якості технологічних ситало-керамічних обтічних елементів антен літальних апаратів розроблено радіометричні високочутливі структури та процеси неруйнівного контролю, починаючи від стадії плавлення шихти до контролю прихованих дефектів готових виробів, що забезпечує підвищення економічного ефекту більш ніж на 60 відсотків на 1 виріб.

 За допомогою високочутливих РС мм-діапазону вперше проведено вимірювання електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, що фарбовані натуральними барвниками, які отримані на основі лікарських трав. Встановлено значне підвищення рівня їх власного електромагнітного випромінювання, який наближається до рівня власного випромінювання шкіри людини, що забезпечує підвищення комфортності одягу.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 3 навчальні посібники, 420 статей (126 - у міжнародних виданнях). Отримано 195 патентів. За тематикою циклу робіт захищено 8 докторських та 28 кандидатських дисертацій.