Ви є тут

Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" .

Автори: Ткачук М.А., Кравченко С.О., Бєлов М.Л., Шейко О.І., Фрід О.Ю., Д’яченко С.С., Посвятенко Е.К., Гончаров В.Г.

Метою роботи є створення нового покоління машин військового та цивільного призначення з підвищеними тактико-технічними і технічними характеристиками (ТТіТХ) шляхом розробки та серійного виробництва для комплектування цієї техніки перспективних двигунів та агрегатів на основі розроблення та впровадження гами високих прогресивних технологій зміцнення робочих поверхонь контактуючих деталей.

На основі теоретико-множинного підходу запропоновано нові концепція та методи підвищення ТТіТХ машин шляхом забезпечення потужності, міцності та ресурсу серії двигунів і агрегатів військової та цивільної техніки на базі нових технологій дискретного й дискретно-континуального зміцнення поверхонь тертя деталей, а також іонного бомбардування та пластичного деформування матеріалу.

Розроблено принципово нові технічні рішення щодо забезпечення високих ТТіТХ військової та цивільної техніки за рахунок високої надійності та ресурсу деталей високонавантажених пар двигунів і агрегатів машин, зміцнених за допомогою створених технологій нового покоління.

 Розроблено та впроваджено у виробництво військової та цивільної техніки високотехнологічні методи зміцнення, які суттєво підвищують ресурс, міцність та довговічність (в 2,3 рази), знижуючи втрати на тертя і зношування. Запропоновані технології відрізняються від відомих способами і режимами перетворення поверхні. Їх застосування, наприклад, для колінчастих валів форсованих двигунів, підвищує ресурс на 40% з одночасним зменшенням витрат на їх виробництво до 70%. Створено й освоєно виробництво низки двигунів для військової та цивільної техніки із підвищеними ТТіТХ, у т.ч. - при модернізації важких бойових машин "Булат"; для агрегатів автономного живлення стратегічних об'єктів, магістральних тепловозів тощо. Економічний ефект від впровадження складає 970 млн. грн. на рік.

Кількість публікацій: 10 монографій. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 39 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 35 докторських і кандидатських дисертацій. Виконано 12 НДР, а також 27 господарських договорів та міжнародних грантів.