Ви є тут

Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України


Номер роботи - P 13 ПОДАНА

Представлено Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України.

Автори:
1. ГРИЦИНЯК Ігор Іванович - академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України;
2. ЖУКОРСЬКИЙ Остап Мирославович – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, академік-секретар відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України;
3. КОВТУН Світлана Іванівна – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України;
4. ЛАДИКА Володимир Іванович – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, ректор Сумського національного аграрного університету;
5. ПОЛУПАН Юрій Павлович – член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України;
6. РЄЗНИКОВА Наталія Леонтіївна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України;
7. ХМЕЛЬНИЧИЙ Леонтій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету;
8. ГУЗЄВ Ігор Вікторович – доктор сільськогосподарських наук.

Згідно даних Всесвітньої продовольчої організації (FAO), щонайменше 1,500 з оцінених в світі 6000 порід тварин, знаходяться під загрозою зникнення. Авторами проведено  низку теоретичних та практичних напрацювань для реалізації завдань Глобального плану дій в сфері генетичних ресурсів тварин.

  Проведено  категорізацію всіх племінних ресурсів згідно статусів ризику, запропоновану І. В. Гузєвим. Створено кольорові списки генетичних ресурсів тварин згідно запропонованої каталогізації: чорний, білий, червоний, зелений.

Здійснено розрахунок ефективної чисельності генофондової мікропопуляції та її селекційних формувань за різними видами сільськогосподарських тварин.  Виявлено роль, місце та стан сучасних генетичних ресурсів в тваринництві України. Показано рівень підтримки таких ресурсів в тваринництві інших країн світу.

З’ясовано роль та місце консолідованості селекційних формувань в питанні збереження генофонду сільськогосподарських тварин. Висвітлено роль біотехнології в питанні збереження генофонду тварин та біотехнологічних розробок, зокрема, штучного осіменіння, ембріотрансплантації та використання епідидемальних сперматозоїдів як більш прийнятної та життєздатної технології при кріоконсервації в свинарстві. Саме на основі останньої проводяться роботи з відновлення миргородської породи свиней. Показана провідна роль оцінки якості ембріонів та ооцитів задля подальшого їх успішного використання.

Досліджено цінні якості аборигенних порід задля їх вдалого використання в крафтовому напрямку.

Результати досліджень в рибництві стали основою при плануванні та реалізації заходів зі штучного відтворення рідкісних і зникаючих видів аборигенної іхтіофауни Карпатського регіону. Серед молекулярно-генетичних досліджень в коропівництві - визначення породоспецифічних особливостей спонтанного мутагенезу українських порід коропа.

Кількість публікацій: 22 монографії ( 4 – видано за кордоном), 205 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 11/1, Google Scholar – 1249/26. Отримано 13 патентів України на винахід.