Ви є тут

Імунологія


Номер роботи - П 2 ПОДАНА

Представлено  Міністерством освіти і науки України, висунуто Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Автори: Кузнецова Л.В., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Літус В.І., Романюк Л.І.,  Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Єлізарова Т.О.

Імунологія: підручник – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013.- 552 с.

Загальний тираж підручника складає 1000 примірників.

 Підручник "Імунологія" складається з розділів: загальна імунологія, імунопатологія, лікування імунної недостатності, імунопрофілактика та імунореабілітація, патогенез, поширеність, клініка, імунодіагностика алергічних захворювань, методики виконання шкіряних тестів, молекулярна діагностика алергії за допомогою рекомбінантних алергенів, лікування та профілактики алергічних захворювань, схеми специфічної імунотерапії.

 В розділах, присвячених алергології особлива увага приділена групі найбільш загрозливих алергічних захворювань, будуються сучасні діагностичні та лікувальні технології ведення хворих на алергічні захворювання, описана допомога при невідкладних станах у алергології. Підручник  створений відповідно до учбових програм викладання циклів спеціалізації та передатестаційних циклів з "Клінічної імунології", "Лабораторної імунології" та "Алергології" для студентів та слухачів медичних вузів післядипломної освіти.

Підручник  за тематичним обсягом, глибиною викладення матеріалів, новизною підходів до діагностики та лікування імунопатологічних станів та алергічних захворювань не має аналогів на Україні та Росії та відповідає змісту і рівню написання найбільш сучасних закордонних аналогів.