Ви є тут

Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату


Номер роботи - P 42 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

Автори: д.т.н. Ромащенко М.І., д.с.-г.н. Балюк С.А., д.с.-г.н. Вергунов В.А., д.с.-г.н. Вожегова Р.А., д.с.-г.н. Жовтоног О.І., д.т.н. Рокочинський А.М., д.с.-г.н. Тараріко Ю.О., д.с.-г.н. Трускавецький Р.С.

Авторами створено теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем.

Результати виконаних досліджень та наукові розробки стали основою створення в Україні законодавчого, нормативно-правового, нормативно-методичного та техніко-технологічного забезпечення сталого розвитку меліорації земель як основи перетворення України в конкурентоспроможного виробника продовольства в умовах змін клімату. Результати досліджень застосовують при проектуванні нових і реконструкції діючих меліоративних систем, виробництві дощувальних машин та засобів краплинного зрошення, при вирощуванні сільськогосподарських культур на меліорованих землях, проведенні еколого-меліоративного моніторингу меліорованих земель.

В цілому результати роботи та розробки з питань раціонального використання та охорони меліорованих земель є організаційно-правовою, науково-методичною та техніко технологічною основою забезпечення експлуатації зрошувальних систем та проведення поливів на площі близько 500 тис. га та водорегулювання на площі близько 300 тис. га щорічно. Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам.

 Економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням склав 44 млн. грн., технологій краплинного зрошення понад 100 млн. грн., технологій вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях – понад 5 млрд. грн.

Кількість публікацій: 26 монографій, 2052 статті (211 - у зарубіжних виданнях), 52 нормативні документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 10/2; Scopus – 12/2; Google Scholar – 1058/15. Отримано 49 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 7 докторських та 39 кандидатських дисертацій.