Ви є тут

Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Представлено Харківською державною зооветеринарною академією.

Автори: Гноєвий В.І., Ібатуллін І.І., Головко В.О., Кандиба В.М., Трішин О.К., Гноєвий І.В., Савченко Ю.І., Кулик М.Ф., Кисличенко В.С., Бугайов В.Д.

В роботі вирішено важливу проблему створення системи стабільного і повноцінного забезпечення високопродуктивної молочно-м’ясної худоби кормами та раціонального їх використання за цілорічно-однотипної годівлі.

Розроблено наукові засади та методологію створення повноцінної, стабільної кормової бази  шляхом застосування пріоритетних кормових культур  та  норм  і технологій годівлі великої рогатої худоби. Розроблено і впроваджено у виробництво інноваційну систему кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивної молочно-м’ясної худоби, яка забезпечила стабілізацію чисельності молочно-м’ясної худоби в Україні та суттєве нарощування її продуктивності за європейськими стандартами.

Про світовий рівень свідчать основні результати господарської діяльності господарств у Харківській, Вінницькій та інших областях України, де впроваджена інноваційна система стабільного виробництва кормів та раціонального їх використання.

Середньорічний економічний ефект від впровадження у господарствах України становить близько 5,54 млрд. гривень.

Кількість публікацій: 38 монографій, 69 рекомендацій виробництву, 360 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 119 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 2 докторські і 14 кандидатських дисертацій.