Ви є тут

Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі


Номер роботи - П 3 ПОДАНА

Представлено Націоналдьним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Автори: Баль-Прилипко Л.В.

 

Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі. – К.: КВІЦ, 2011. –288 с.

 

Загальний тираж підручника складає 500 примірників.

 

 В підручнику  запропоновано інноваційні методи навчання на рівні ступенів навчання спеціаліст, та магістр. Розроблено і використано для об’єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів кредитно-модульно-рейтингову систему контролю.

Запропоновано і перевірено низку засобів діагностики динаміки розвитку професійних умінь майбутніх технологів в системі вищої педагогічної підготовки. 

 У підручнику висвітлені проблеми сучасного стану м’ясної промисловості України, передумови і основні причини виникнення нинішньої ситуації, наведені світові та вітчизняні прогнози розвитку галузі, сформульовані перспективні завдання для майбутніх поколінь фахівців агропродовольчого сектору та шляхи подальшого розвитку галузі. Наведено дані про доцільність, тенденції та перспективи застосування здобутків біотехнології для розв’язання існуючих проблем,  проаналізовано перспективні напрями реалізації біотехнологічних прийомів у вітчизняній мʼясопереробній промисловості, приділено увагу безпечності використання сучасних харчових інгредієнтів для здоров’я людини, наведено результати закордонних досліджень.

Підручник призначений для магістрів, аспірантів, науковців, спеціалістів переробних галузей м’ясної промисловості та фахівців, які працюють в системі переробних галузей АПК, а також для всіх, хто займається проблемами підвищення якості та безпечності харчових продуктів.