Ви є тут

Аудит


Номер роботи - П 5 ПОДАНА

Представлено Кіровоградським національним технічним університетом.

 

Автори: Давидов Г.М., Кужельний М.В., Назарова Г.Б., Пугаченко О.Б., ФомінаТ.В., Шалімова Н.С., ШелковніковаО.В.

 

Аудит: 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2009. - 495 с.

 

Загальний тираж підручника складає 1000 примірників.

 

У сучасних умовах розбудови вищої освіти в Україні, входження в загальноєвропейський науковий простір, науково-педагогічний процес має забезпечувати формування у студента комплексне розуміння особливостей розвитку аудиту та аудиторської діяльності, їх місця в системі соціально-економічних відносин та національного фінансового контролю.

Метою створення даного підручника є комплексне викладення теоретичних основ аудиту та аудиторської діяльності, організаційних та методичних положень виконання аудиту та інших аудиторських послуг в умовах застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, аудиторів-практиків в сфері незалежного та державного аудиту.

Новизна підручника полягає в тому, що вперше розглянуті не лише вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а комплексно вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та етики.  Аудит та аудиторська діяльність представлена як комплексна система, що поєднує в собі наступні складові: вид підприємницької діяльності, професія, галузь економічної науки; розкриті організаційні і методичні положення виконання не лише завдань з аудиту, а всього комплексу аудиторських послуг з урахуванням введення поняття «завдання з надання впевненості» та його елементів.

Практична значимість підручника полягає в тому, що запропоновано удосконалені організаційні та методичні підходи до виконання завдань з аудиту окремих об’єктів, які полягають в стандартизованому представленні основних їх елементів та можуть бути використані при розробці рекомендацій з подальшого вдосконалення організаційно-методичних засад практики виконання аудиту, інших видів завдань з надання впевненості, супутніх та інших послуг.