Ви є тут

Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції)


Номер роботи - P 10 ПОДАНА

Представлено Національним авіаційним університетом.

 Автори: д.т.н. Першаков В.М.

 Reinforced concrete and stone structures:  К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 304 с.

Загальний тираж підручника складає 500 примірників.

Підручник розроблено для дисципліни "Залізобетонні та кам’яні конструкції", яка є основним курсом у програмі підготовки англомовних фахівців зі спеціалізації "Промислове і цивільне будівництво" за програмою "Англомовний проект" в НАУ.

У підручнику розглянуто загальні відомості про матеріали (бетон, арматурну сталь, камінь) та їхні фізико-механічні властивості; основи розрахунку залізобетонних та кам’яних конструкцій за міцністю, жорсткістю, тріщиностійкістю і способи їх конструювання. Для студентів вищих навчальних закладів авіаційного та будівельного профілю, а також спеціалістів, магістрів з проектування, будівництва аеропортів, промислового та цивільного будівництва. Підручник є  першим англомовним виданням в Україні в галузі будівельних (залізобетонних та кам’яних) конструкцій, призначений для підготовки бакалаврів та магістрів з будівництва англійською мовою.

Практична значимість полягає в тому, що підручник вчить студентів читати англомовну літературу за професійним спрямуванням, відповідає сучасним вимогам вищої школи України до наукових і навчально методичних видань, сприяє ефективному опануванню знань, істотно впливає на поліпшення підготовки майбутніх англомовних спеціалістів європейського рівня.