Ви є тут

Основи теорії електронних кіл


Номер роботи - П 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: Мандзій Б.А., Писаренко Л.Д., Стахів П.Г.

Основи теорії електронних кіл: 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К.: НТУУ "КПІ", 2013.- 416 с.

Загальний тираж підручників складає 1750 примірників.

 Підручник  має електронну версію і належить до нового покоління навчальних засобів, який комплексно поєднує як традиційні, так і сучасні комп’ютерні форми навчання, що дало змогу охопити усі види навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття), які практикуються у вищій школі України.

Структурно підручник містить три частини: теоретична, практичні завдання із засобами самоконтролю, лабораторний практикум із комп’ютерними засобами імітаційного моделювання.

Самоконтроль знань здійснюється шляхом стохастичного формування пакету завдань трьох рівнів складності, що оцінюється певною кількістю балів, на основі яких формується підсумкова оцінка.

Реалізовано інтерактивний режим роботи з використанням підказок та можливість звернення до теоретичного матеріалу поміщеного у текстовій частині підручника або в інших джерелах інформації.

Виконання лабораторних робіт складається з двох частин: імітаційного моделювання із застосуванням комп’ютерних технологій та натурного експерименту, що дозволяє оцінити достовірність та точність результатів досліджень. Усі складові подаються як у текстовій, так і в електронній версіях, причому електронні версії не є простими копіями відповідних текстових розділів, а мають форму, яка дає змогу максимально використовувати можливості сучасних комп’ютерів. Електронна версія записана на компакт-диску, який додається до підручника.

Підручник не має аналогів в Україні, а також невідомі аналоги в країнах Східної Європи. Навчальний матеріал, викладений у підручнику, автори апробували упродовж багатьох років у навчальному процесі в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", Національному університеті "Львівська політехніка" та в інших вищих навчальних закладах України.

Громадське обговорення підручника відбулося 25 листопада 2016 року о 14.30 на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за адресою:  м. Харків,  вул. Фрунзе, 21 (зал засідань ректорського корпусу, 2 поверх).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.