Ви є тут

Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

Автори: д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.В., д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.

 Авторами отримані нові закономірності динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур і їх захисту. Розроблена теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічними матеріалами та їх розподілу на площі поля. Розроблено принципово нову методологію формування підходів до обґрунтування раціональної рівномірності висіву насіння з врахуванням зон живлення рослин і способів сівби. Розроблено нові наукові основи динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування.  Зусиллями авторів  створено конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів, що  дало змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур на 6 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більше 28 тис. штук, з них до 30% експортовано за кордон, в тому числі більше 19 % (5527 шт.) в країни ЄС .

          У  порівнянні зі світовими аналогами розроблена техніка характеризується високими техніко-експлуатаційними показниками: продуктивність вища майже у 1,5 – 2,0 рази,  питомі енерговитрати менші  на 30%, її ціна нижча у 2,3 рази. Впровадження цих комплексів технічних засобів дало економічний ефект понад 2,5 млрд. грн. Починаючи з 2013 року, відбувається  імпортозаміщення техніки.   Закупівля  українськими аграріями грунтообробної техніки вітчизняного виробництва уже досягла більше 70% від загального обсягу придбання, а посівної - більше 50%.

Кількість публікацій: 19 монографій (1 – закордонна), 200 статей (42 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 10/2; Scopus–33/3; Google Scholar – 1102/16. Отримано 143 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 22 кандидатських дисертації.