Ви є тут

Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур


Номер роботи - P 26 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН України.

 

Автори: Адамчук В.В., д.т.н., Насонов В.А., к.т.н., Булгаков В.М., д.т.н., Кюрчев В.М., д.т.н., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.

 

Метою роботи є створення на підставі отримання нових наукових знань та впровадження вагропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.

За результатами проведеної роботи отримані нові закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур.

Розроблена нова теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами таїх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а такожтеорія пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.

Освоєно виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 7 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більш ніж 2,5 тис. тракторів і більше 17,7 тис. технічних засобів сучасного технічного рівня.

Впровадження у виробництво  нових комплексів технічних засобів дало економічний ефект, який становить понад млрд грн.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 50 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Отримано 7 патентів України на винахід, 5 деклараційних патентів на винахід.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня  2017 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44.

 Матеріали  обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.