Ви є тут

Створення роторів турбін великої потужності


Номер роботи - P 6 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори: д.т.н. Морачковський О.К., д.т.н. Дмитрик В.В., д.т.н. Усатий О.П., д.т.н. Зайцев Б.П., д.т.н. Скульський В.Ю., к.т.н. Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г.

Метою роботи є створення та впровадження конструкцій надійних в експлуатації високоефективних роторів турбін великої потужності нового покоління, як готових закінчених виробів з високою науково-технічною і інноваційною складовою та високим рівнем конкурентоспроможності, які за рядом показників перевищують зарубіжні аналоги.

Розроблено науково-технічні основи створення та впровадження конструкцій роторів турбін для використання при модернізації діючих турбоагрегатів і при поставці нових паротурбінних блоків потужністю 100–1250 МВт на ТЕС, ТЕЦ і АЕС. Проектування та технології виготовлення роторів базуються на використанні унікальних методів і технологій, що забезпечили розв’язання комплексу задач, пов’язаних з процесами оптимального проектування, конструювання, технології виготовлення, монтажу та експлуатації нових роторів турбін.

Розроблено та впроваджено методи багатопараметричної оптимізації облопачення роторів, методи з забезпечення показників міцності і динаміки роторів, методики прогнозування безпеки електростанцій, сучасні технології виготовлення робочих лопаток роторів, у тому числі з титанового сплаву. Конструкції створених роторів за своїми техніко-економічними показниками і рівнем надійності та безпеки є унікальними і відповідають кращим світовим зразкам.

Виконана робота дозволяє виробити значний додатковий обсяг електроенергії та збільшити термін служби діючих енергоблоків за рахунок підвищення надійності і ефективності експлуатації роторів нового покоління паротурбінних установок, що заощаджує питомі витрати палива на 1 кВт потужності.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 1,88 млрд. грн.

Кількість публікацій: 4 монографії (1 – видана за кордоном), 137 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 126/9; Google Scholar – 631/25. Отримано 3 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 4 докторських та 2 кандидатських дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 30 вересня 2019 року о 13.30 на засіданні Вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 (аудиторія №320).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.