Ви є тут

Акушерство та гінекологія (у 2 книгах)


Номер роботи - П 3 ПОДАНА

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Харківським національним медичним університетом.

Автори: Щербина М.О., Маркін Л.Б.

1.     Книга 1: "Акушерство".  – 2-е вид. виправ. –  К.: ВСВ "Медицина", 2015.- 422 с.

2.     Книга 2: "Гінекологія". –  К.: ВСВ "Медицина", 2011. - 376 с. + 8 ст. кольор. вкл.

Загальний тираж підручника складає 10 000 примірників.

У підручниках описано сучасні методи діагностики і лікування акушерських та гінекологічних захворювань.

Підручники містять клінічні завдання, що складені у формі тестових питань. Їх призначення - оцінити початковий рівень знань і закріпити одержані знання студентів.

Кожний підрозділ містить тести та ситуативні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань студентів, а також перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.

В підручнику наведено сучасні погляди на патогенез, методи діагностики та лікування акушерської та гінекологічної патології, у тому числі, при невідкладних станах.

Описано досягнення вітчизняної та світової акушерської та гінекологічної науки. Розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікуванню та профілактики акушерської та гінекологічної патології.