Ви є тут

Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління


Номер роботи - P 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Автори: Блюсс Б.О., Бондаренко Г.А., Жарков П.Є., Кирик Г.В., Лях М.М., Шевченко В.Г.

 Метою роботи є підвищення ефективності технологій розробки родовищ вуглеводнів на основі наукового обґрунтування, створення та широкого впровадження сучасного надійного, енергозберігаючого та високопродуктивного компресорного устаткування нового покоління.

Наукова значимість роботи полягає у розвитку науково-технічних основ підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі створення енергоефективних компресорних машин нового покоління.

Встановлено закономірності зміни параметрів робочих процесів теплообмінних апаратів компресорних установок, режимних параметрів їх роботи в умовах шахтних пневмомереж, надійності вузлів і блоків компресорних машин, які працюють на вугільних шахтах, об’єктах нафтової та газової промисловості. Розроблено методи розрахунку режимних та конструктивних параметрів компресорного устаткування при їх застосуванні для видобутку нафти, газу, вугілля та шахтного метану.

Практична значимість результатів - у додатковому  видобутку вуглеводнів, нових методах утилізації метану, гасіння підземних пожеж.

За основними науково-технічними показниками технології та способи використання компресорного устаткування нового покоління перевищують кращі зарубіжні аналоги.

Фактичний економічний ефект склав близько 2 млрд. грн.  

Кількість публікацій: 269, в т.ч. 9 монографій, 6 навчальних посібників, 250 статей (40 – у зарубіжних виданнях), 4 нормативних документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 91 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 9 та 113 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 104 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 13.30 на засіданні Вченої ради Запорізького національного технічного університету за адресою:  м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 (аудиторія 253 головного корпусу).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.