Ви є тут

Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури


Номер роботи - P 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Автори: Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зоценко М.Л., Кагановський О.С., Павліков А.М., Плугін А.А., Тимошенко С.А., Шабанова Г.М.

Робота присвячена створенню теоретичних, експериментальних та методологічних основ сучасних будівельних матеріалів і конструктивних систем для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури. Авторами розвинуто фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації для отримання штучного каменю з наперед заданими властивостями, положення колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки мінеральних в’яжучих і композиційних матеріалів. Розроблено способи інтенсифікації твердіння мінеральних в’яжучих і композиційних матеріалів, методологію багато параметричного проектування їх складів, технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у тому числі техногенних, для отримання матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями.

 Створено нові конкурентоспроможні матеріали: модифіковані мінеральні в’яжучі та бетони й розчини з покращеними експлуатаційними властивостями, у т.ч. з підвищеними водонепроникністю, тріщиностійкістю, електрокорозійною стійкістю; сухі будівельні суміші широкого спектру призначення. Створено наукові засади та методологію розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій, варіантного проектування будівель із них. Розроблено енергоефективну безкапітельно-безбалкову каркасну конструктивну систему багатоповерхових будівель для доступного житла, нову технологію зведення її фундаментів і штучних основ у складних інженерно-геологічних умовах, відповідну державну нормативну базу. Це дозволило зменшити вартість 1м² житла майже на 40 %, а тривалість будівництва - удвічі.

Розроблені  композиційні матеріали і конструктивні системи на їх основі впроваджені у будівництво та експлуатацію доступного житла й об’єктів інфраструктури.

Економічний ефект, отриманий від впровадження результатів досліджень,  склав  понад 226 млн. грн.

Кількість публікацій: 20 монографій, 45 підручників і навчальних посібників , 2200 статей ( 55 - у міжнародних виданнях ). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 150 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. За результатами досліджень захищено 7 докторських і 35 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  03  вересня 2015 року о 14.00  на засіданні Вченої ради  ДВНЗ " Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"  за адресою: вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпропетровськ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.