Ви є тут

Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні


Номер роботи - P 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено  державною установою "Інститут зернових культур НААН  України".

 Автори: д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.с.-г.н. Черчель В.Ю., д.б.н. Сатарова Т.М, д.с.-г.н. Кирпа М.Я., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Чернобай Л.М.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено пріоритети в гетерозисних моделях при створенні гібридів кукурудзи ФАО 180-500.  Створено наукові основи селекційного використання матроклінної гаплоїдії, що забезпечує скорочення терміну гомозиготизації генотипу кукурудзи до 3 років й зменшує цикл створення комерційних гібридів до 7 років.  Сформовано базові концептуальні засади інноваційної техніко-технологічної системи збирання, доробки і збереження врожаю зерна як необхідної складової процесу насінництва гібридів кукурудзи та їхнього товарного виробництва.

Запропоновано комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів для всіх ґрунтово-кліматичних зон України.  Реалізовано формування чотирьох сортозмін гібридів кукурудзи за останні 28 років. За цей період зареєстровано 34скоростиглих  гібридів (ФАО 150-240), щорічний приріст врожайності яких становив 0,1 т/га.Нові гібриди кукурудзи ДН Гарант, ДБ Хотин, ДН Аджамка і ін.., перевищують кращі зарубіжні зразки за врожайністю більш ніж на 0,5 т/га,  при меншій  собівартості виробництва зерна на 150 грн/т  та  за рівня рентабельності вище на 25% ніж у відомих гібридів стандартів.

Впроваджено в виробництво 288 гібридів кукурудзи, що  забезпечило можливість подальшого розвитку виробничої бази аграрної галузі країни. Площа посівів нових гібридів, в останні роки, складає щорічно понад 1 млн. га, а чистий прибуток від їх впровадження перевищує 1 млрд. грн.

Кількість публікацій: 14 монографії, 9 посібників, 577 статей (51 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/1; Scopus – 2/1; Google Scholar – 650/9.  Отримано 2 патенти України на винахід.За даною тематикою захищено 11 докторських та 58 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 11 вересня 2019 року о 09.00 на засіданні Вченої ради Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" за адресою: смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області, вул. Машинобудівників, 2-б.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.