Ви є тут

Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Автори: Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Зоценко М.Л.,, Павліков А.М., Плугін А.А., Тимошенко С.А., Шабанова Г.М.

Робота присвячена створенню теоретичних, експериментальних та методологічних основ ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструктивних систем для зведення житла та об’єктів інфраструктури. Авторами розвинуто фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації, положення колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки в’яжучих речовин для отримання композиційних матеріалів з наперед заданими властивостями.

Розроблено нові способи інтенсифікації твердіння мінеральних в’яжучих і композиційних матеріалів, методологію багатопараметричного проектування їх складів, технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у тому числі техногенних, для отримання енергоресурсозберігаючих матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями.

Створено нові конкурентоспроможні матеріали, отримані за енергоощадними технологіями, в тому числі модифіковані мінеральні в’яжучі, розчини та бетони з покращеними експлуатаційними властивостями, сухі будівельні суміші широкого спектра призначення. Розроблено наукові засади та методологію розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій, варіантного проектування будівель із них. Удосконалено безкапітельно-безбалкову каркасну конструктивну систему багатоповерхових будівель для доступного житла, розроблено нову технологію зведення фундаментів і штучних основ у складних інженерно-геологічних умовах, відповідну державну нормативну базу, гармонізовану з Єврокодами.

Це дозволило зменшити вартість житла майже на 40 %, а тривалість будівництва удвічі.

Розроблені ресурсоенергозберігаючі композиційні матеріали і конструктивні системи на їх основі впроваджені у будівництво і експлуатацію житла та об’єктів інфраструктури. Отриманий від впровадження економічний ефект перевищив 226 млн. грн.

Кількість публікацій: 30 монографій, 45 підручників і навчальних посібників, 2200 статей (55 - у міжнародних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 150 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 7 докторських та 35 кандидатських дисертацій.