Ви є тут

Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення


Номер роботи - P 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національною металургійною академією України.

 

Автори: Корнієвський В.М., к.т.н. Кійко С.Г., Логозинський І.М., Шибеко П.А., к.т.н. Сальніков А.С., к.т.н. Горобець А.П., д.т.н. Губенко С.І., д.т.н. Тогобицька Д.М.

  Авторами визначено цільовий комплекс керування якістю сталей в багатостадійних технологічних схемах виробництва підшипникового і корозійностійкого металу. В рамках розвитку теорії металургійних процесів створено наукові основи і теоретичні положення формування неметалевих включень з урахуванням вмісту і співвідношення елементів-розкислювачів, розроблена на базі сучасних положень металофізики експериментально досліджена і обґрунтована класифікація дефектів мікроструктури міжфазових меж "сталева матриця – неметалеве включення" впродовж деформаційного переділу та термообробки металу. На основі інформаційно-математичного моделювання сформована інформаційна база керування якістю як комплексною багатовимірною характеристикою. Запропоновані технологічні схеми розкислення металу, температурно-часові режими термічної обробки сталей підшипникового і корозійностійкого сортаменту.

Реалізована концепція диверсифікації феросплавів при виробництві підшипникових сталей з урахуванням впливу умов кристалізації металу на формування неметалевих включень і дефектів макроструктури металу, створено і впроваджено новий тип виливниць із безприбутковими надставками, реалізована технологія футеровки сталерозливних ковшів тиксотропними бетонними масами. Інтегрована система керування якістю металопродукції всієї технологічної схеми виробництва легованих сталей спеціального призначення забезпечила відповідність вимогам вітчизняних і світових стандартів ASTM, DIN, JSK. Економічний ефект від впровадження роботи складає понад  254 млн.грн.

 Кількість публікацій: 9 монографій, 50 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 76/3; Google Scholar – 231/12. Отримано патент України на винахід.