Ви є тут

Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування"


Номер роботи - P 37 ПОДАНА

Представлено Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.

Автори: Волкогон В.В. , Курдиш І.К. , Надкернична О.В. , Токмакова Л.М. , Бердніков О.М. , Козар С.Ф. , Москаленко А.М. , Чабанюк Я.В. , Шерстобоєва О.В.

Обґрунтовано методологічні принципи та розроблено методику визначення фізіологічно доцільних норм азотних добрив для сільськогосподарських культур.

Запропоновано нові підходи щодо корекції складу угруповань мікроорганізмів кореневої зони культурних рослин для оптимізації біологічних процесів, підвищення продуктивності агроценозів та їх стабільного функціонування.

Створено мікробні препарати Азогран, АБТ, Альбобактерин, Біогран, Біополіцид, Діазобактерин, Комплегран, Мікрогумін, Поліміксобактерин, Ризоактив, Ризобофіт, Ризогумін та запропоновано прийоми їх ефективного застосування в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Використання препаратів сприяє оздоровленню агроценозів, збільшенню коефіцієнтів засвоєння рослинами діючої речовини з добрив. Поєднане застосування добрив та біопрепаратів забезпечує економію 30-60 кг/га мінерального азоту та 30-40 кг/га фосфору.

 

Кількість публікацій: 170, в т.ч. 7 монографій, 163 статті (69 - у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 46 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 5. Отримано 29 патентів. За даною тематикою захищено 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій.