Ви є тут

Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки


Номер роботи - P 32 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

Автори: Ткачук М.А., Кравченко С.О., Шпаковський В.В., Бєлов М.Л., Шейко О.І., Демиденко В.І., Д’яченко С.С., Посвятенко Е.К., Гончаров В.Г.

Авторами на основі теоретико-множинного підходу запропоновані нові концепція і методи підвищення ресурсу серії двигунів і спеціальної техніки шляхом створення нових технологій зміцнення поверхонь їхніх деталей.

  Розроблено  концепції узагальненого параметричного моделювання складних механічних систем при нечітких критеріях, аналізу процесів та синтезу нових технологій зміцнення для збільшення ресурсу серії двигунів і агрегатів спеціальної техніки.

 Науково обґрунтовані матеріали, режими та параметри процесів зміцнення для розроблених методів дискретного зміцнення, корундування, холодного пластичного деформування та іонного бомбардування зі створенням мікронаноструктур.

Науково обґрунтовані проектно-технологічні рішення при створенні та ремонті двигунів і агрегатів спеціальної техніки.

Розроблено та впроваджено гаму методів зміцнення, які порівняно із традиційними суттєво (у 2-4 рази) підвищують ресурс, міцність та стійкість. Запропоновано спосіб посилення дії кожного з названих методів шляхом їх комбінації із набагато більшим ефектом, ніж від кожного зокрема. Це дає ефект одночасного поліпшення усіх трибомеханічних характеристик пар тертя. Створено та освоєно виробництво низки двигунів для військової та цивільної техніки із підвищеними характеристиками. Економічний ефект від впровадження роботи складає 970,0 млн. грн. на рік.

Кількість публікацій: 200, в т.ч. 10 монографій, підручників і навчальних посібників, 160 тез доповідей. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені 50 патентами і авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 35 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 06  жовтня 2015 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту  проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України за адресою: вул. Тимирязєвська, 2, м. Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.