Ви є тут

Цикл підручників за напрямом "Біологія"


Номер роботи - П 5 ПОДАНА

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Дзержинський М.Е., Островська Г.В., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К.

1. Загальна цитологія та гістологія.– К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 575 с.

2. Основи теорії еволюції. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 431 с.

Загальний тираж підручників складає 600 примірників.

 В підручниках висвітлено широке коло питань біології – від принципів структурно-функціональної організації клітин та тканин до основ виникнення та розвитку життя на Землі, еволюційного процесу від прокаріотичних до складно утворених багатоклітинних еукаріотичних організмів.

Підручники містять детальний аналіз механізмів, що лежать в основі функціонування клітин та тканин за умов норми й патології, принципи організації клітин в тканини; знайомлять з основними цитологічними та гістологічними методами, що широко використовуються в експериментальних та клінічних дослідженнях.

В підручниках викладено основи сучасної теорії еволюції, вчення про видоутворення, проаналізовано теперішні уявлення про еволюцію біогеоценозів та екосистем, антропогенез.

Представлена інформація проілюстрована кольоровими мікрофотографіями, рисунками, схемами та таблицями; контрольні запитання, задачі й завдання є необхідними і достатніми для підвищення якості навчання студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" біологічних спеціальностей ВНЗ.