Ви є тут

Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах


Номер роботи - П 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Київським національним університетом імені Траса Шевченка.

 

Автори: Вижва С.А., Гожик А.П., Курило М.В., Лукієнко О.І., Михайлов В.А., Онищук І.І., Толстой М.І., Шевчук В.В., Шунько В.В.

 

1. Металічні корисні копалини України. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 463 с.

2. Неметалічні корисні копалини України. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 494 с.

3. Горючі корисні копалини України. – К.: "КНТ", 2009. – 376 с.

4. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки.. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 328 с.

5. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 350 с.

6. Основи геофізики. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 446 с.

7. Ядерна геофізика. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 608 с.

 

 Загальний тираж  7 підручників складає 2400 примірників.

Підручники отримали широке громадське визнання і не менше двох років використовуються в навчальному процесі.

В підручниках циклу висвітлено широке коло питань геології - від загальних даних про структуру, особливості розвитку, сучасні концепції формування земної кори до детальної характеристики мінерально-сировинної бази металічних, неметалічних, горючих корисних копалин України.

Підручники містять аналіз основних проблем, пов’язаних з видобутком тих чи інших видів корисних копалин, шляхи їх розв’язання і визначення перспектив. Знайомлять з теорією і практикою дистанційних геофізичних методів пошуків родовищ корисних копалин, забезпечують підготовку на сучасному рівні спеціалістів з пошуків не тільки рудних, а і горючих корисних копалин.

Представлена в підручниках інформація, методики, контрольні запитання і завдання є необхідними і достатніми для підготовки кваліфікованих фахівців з дослідження, розширення та експлуатації мінерально-сировинної бази металічних, неметалічних і енергетичних корисних копалин України.

Громадське обговорення підручника відбулося 08 жовтня  2015 року о 15.00 годині на засіданні Вченої ради геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в ауд. 219 за адресою: вул. Університетська, 1, м. Львів.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.