Ви є тут

Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах


Номер роботи - P 8 ПОДАНА

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автори: д.т.н. Ліпєц А.А., д.т.н. Логвін В.М., к.т.н. Скорик К.Д., д.т.н. Українець А.І., д.т.н. Купчик М.П.

Технологія цукру: підручник у 3-х т. - К: ДП "Експрес-об’ява", 2015. - том І - 288с., том ІІ - 272с., том ІІІ - 208с.

 Загальний тираж підручника складає 500 примірників.

Підручник забезпечує вивчення дисципліни "Технологія галузі", що включає технологію білого цукру з буряків, технологію цукру-сирцю з цукрової тростини, та технологію білого цукру з цукру-сирцю з цукрової тростини.

 Мета - узагальнення багаторічного досвіду викладання дисциплін "Спеціальна технологія", "Технологія галузі", "Технологія цукру" для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр".

До переліку тем, що є основою змістовної частини підручника, увійшли як класичні теми, так і нові, удосконалені: "Сучасні технології вирощування буряку", "Приймання та зберігання цукрових буряків", "Відокремлення, очищення та повторне використання мийної води", "Живильна вода для екстракційних установок", "Перша карбонізація", "Види цукру-сирцю та спеціальні цукри". Викладення тем відповідно логічній послідовності технологічних процесів сприяє формуванню знань, умінь та навичок у студентів.

Підручник дає змогу самостійно опанувати знаннями про складні технологічні процеси, насичені хімічними реакціями та масообмінними процесами: одержання дифузійного соку, очищення його, одержання сиропу та кристалічного цукру і досягнення мінімального вмісту сахарози в мелясі.

Велика увага приділяється сучасним розробкам вітчизняних та зарубіжних вчених, спрямованим на підвищення ефективності вирощування цукрових буряків та проведення окремих технологічних процесів і виробництва в цілому.