Ви є тут

Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Представлено Дослідною станцією луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.

 

Автори: Вировець В.Г., Лайко І.М., Горшкова Л.М., Мигаль М.Д., Кириченко Г.І., Щербань І.І., Орлов М.М

У роботі вирішено важливу науково-технічну і соціальну проблему ліквідації наркотичності конопель посівних (технічних). Розроблено наукові засади і методологію створення сортів ненаркотичних конопель на основі проведених вперше в світовій практиці фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на встановлення генетичних, фізіологічних, біохімічних закономірностей накопичення і перетворення канабіноїдних сполук; розробки методів якісної і кількісної їх діагностики; обґрунтування методів селекції і збереження даної властивості в процесі вирощування. 

Створено і впроваджено у виробництво 19 сортів ненаркотичних високопродуктивних конопель. Вміст основної психотропної сполуки тетрагідроканабінолу вдалося зменшити з 0,8–2,0% до 0,000% (повної відсутності), тобто більше, ніж у тисячу разів, що підтверджено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України та відповідними установами Росії та Австрії.

Про світовий рівень роботи свідчить включення сортів ЮСО 31, ЮСО 14, Гляна, Золотоніські ЮСО 11, Золотоніські 15 та ін. до відповідних реєстрів країн Європейського Союзу (займаючи до 34% посівних площ, залежно від країни), Російської Федерації (близько 52% площ), США, Канади, Китайської Народної Республіки. Коноплі посівні практично виведені із переліку нарковмісних рослин і розглядаються як звичайна польова культура. У світі радикально змінилося ставлення до них, у багатьох країнах зняті заборони на вирощування, коноплярство збереглося як традиційна, важлива галузь, задовольняючи потреби людства у натуральних волокнах і цінній олії.

Зважаючи на те, що з 2012 р. охорона посівів конопель, які містять не більше 0,08% тетрагідроканабінолу, відмінена, економічний ефект від цього складає близько 5,0 тис. грн. з гектара, а прибуток від вирощування сорту з підвищеною продуктивністю як мінімум становить 15,0 тис. грн. з гектара з перспективою щорічного росту, розвитку галузі і збільшення посівних площ.

Кількість публікацій: 5 монографій, 375 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторськими свідоцтвами та 12 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій.