Ви є тут

Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості


Номер роботи - P 10 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну.

Автори: Щербань В.Ю., Параска Г.Б., Орловський Б.В., Щербань Ю.Ю., Крисько В.П., Червонюк О.К., Чабан В.В., Здоренко В.Г., Чубукова О.Ю.

Робота об’єднує результати багаторічних досліджень колективу авторів, направлених на розвиток наукових засад та методології створення нових, ефективних технологій та обладнання для виготовлення широкого асортименту виробів як побутового, так і спеціального призначення - багатошарових технічних тканин, які використовуються при прокладанні труб нафто- та газогонів із заводським ізоляційним покриттям.

Авторами розроблено  вітчизняні структури спеціальних фільтрувальних технічних тканин для цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників з обмеженими фізичними можливостями.

 Розроблено та впроваджено 25 галузевих стандартів та технічних умов. Про світовий рівень проведених досліджень свідчать понад 250 технічних рішень, на які отримано охоронні документи. Загальний економічний ефект від впровадження за останні чотири роки склав понад 135 млн. грн..

  Кількість публікацій: 1398, у т.ч. 20 монографій, 4 підручника, 29 навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищена 294 авторськими свідоцтвами і патентами, з яких 45 впроваджені у промислове виробництво. За тематикою роботи захищено 14 докторських та 30 кандидатських дисертацій.