Ви є тут

Створення компресорного устаткування нового покоління


Номер роботи - P 42 ПОДАНА

Представлено публічним акціонерним товариством "Науково-виробниче акціонерне товариство "ВНДІкомпресормаш".

 

Автори: Кирик Г.В., Блюсс Б.О., Бондаренко Г.А., Дашутін Г.П., Жарков П.Є., Коваленко В.І., Негреба Р.З., Нестеренко О.Г., Стадник О.Д., Шевченко В.Г.

Мета роботи - наукове обґрунтування, створення та широке впровадження сучасного енергозберігаючого компресорного устаткування нового покоління і технологій його застосування в різних галузях промисловості.

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку наукових основ створення нових композиційних матеріалів деталей і вузлів компресорного устаткування, створення методів розрахунку і конструювання теплообмінних апаратів та вдосконаленні методів розрахунку режимних параметрів компресорних установок та створенні на цій базі компресорного устаткування нового покоління та способів його застосування при видобутку нафти, газу, вугілля, шахтного метану, для підвищення ефективності і безпеки процесів в інших галузях промисловості, що має важливе значення для сталого розвитку України.

На підприємствах вугільної промисловості України впроваджено більше 1000 установок компресорних шахтних, у  воєнізованих гірничорятувальних загонах впроваджені станції азотні мембранні гвинтові пересувні. На вугільних шахтах впроваджені установки компресорні газоутилізаційні УКГ-5/8 у кількості 3-х установок продуктивністю 1551 м3/годину (усього за допомогою установок утилізовано більше 21 млн. м3 газу метану, загальний наробіток склав близько 60 тис. годин).

Поставлено більше 210 компресорних установок для бурових станків гірничо-збагачувальних комбінатів України, Росії, Білорусії, Казах-стану, Узбекистану, Туркменістану, Монголії. Виготовлено більше 550 одиниць гальмових гвинтових компресорних установок ВВ-3,5/10, які успішно експлуатуються на електровозах, тепловозах та  ін.

Фактичний економічний ефект від впровадження компресорного устаткування нового покоління складає десятки млрд. грн.

Кількість публікацій: 7 монографій, 100 статей (10 - у міжнародних виданнях). Отримано 50 патентів, галузевий стандарт. За даною тематикою захищено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.