Ви є тут

Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини".

Автори: Бусол В.О., Мандигра М.С., Бащенко М.І., Достоєвський П.П, Горбатенко С.К., Коваленко Л.В., Ярчук Б.М., Шваюн І.В.

Розроблено та впроваджено комплексну систему широкомасштабних ветеринарно-зоотехнічних заходів щодо профілактики та оздоровлення тваринництва України від лейкозу великої рогатої худоби.

Авторами встановлено та охарактеризовано джерела збудника інфекційного процесу, фактори його передачі та рушійні сили епізоотичного процесу за лейкозу великої рогатої худоби. Вперше в Україні розроблено технологію виготовлення антигену вірусу лейкозу для специфічної діагностики захворювання на початкових стадіях його розвитку, яку було впроваджено у біотехнологічне виробництво. Створений на його основі імпортозаміщуючий набір для діагностики захворювання в реакції імунодифузії широко застосовується у діагностичних лабораторіях ветеринарної медицини України, а також експортувався у країни СНД.

Поетапно створено сучасну науково обгрунтовану систему ветеринарно-зоотехнічних заходів профілактики та оздоровлення від лейкозу великої рогатої худоби. Її впровадження дозволило практично оздоровити скотарство України від захворювання (у 2014 році було 2 неблагополучних щодо захворювання господарства, а станом на початок жовтня 2015 р. такі господарства не реєструвались). Розрахунковий економічний ефект від впровадження розробленої системи складає 13,8 грн. на одну гривню затрат.

Кількість публікацій: 9 монографій, бібліографічно-реферативний довідник, 470 статей, 4 нормативно-правових акти про ветеринару медицину, 13 методичних рекомендацій. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 15 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 листопада 2016 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України за адресою:  м. Київ,  вул. Донецька, 30.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.