Ви є тут

Цикл робіт у галузі історії педагогіки


Номер роботи - P 49 ПОДАНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори: Зайченко І.В.

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та реалізація на практиці інноваційного змісту педагогічних дисциплін (педагогіка та історія педагогіки) для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів на рівні ступенів навчання бакалавр, спеціаліст, магістр, який би задовольняв критеріям об’єктивності й науковості, фундаментальності, системності, єдності логічного й історичного, національного й загальнолюдського, теорії та практики, пріоритету загальнолюдських цінностей, врахування найсучасніших досягнень в теорії і практиці вітчизняної і зарубіжної педагогіки, а також ефективності, керованості, багаторазового використання.

 Розроблено й використано для об’єктивного контролю знань, умінь і навичок студентів кредитно-модульно-рейтингову систему контролю. Запропоновано й перевірено низку засобів діагностики динаміки розвитку професійних умінь майбутніх педагогів в системі вищої педагогічної підготовки.

Увесь зміст посібників з педагогіки та історії педагогіки пронизаний ідеєю народності виховання, суть якої полягає в тому, що виховання, підготовка педагогічних кадрів має здійснюватися в дусі рідного народу, його історії, побуту, звичаїв, традицій й головним чином – рідної мови.

Практична значимість роботи полягає у створенні сучасних навчальних посібників, які призначені для безпосереднього практичного використання студентами, магістрантами, аспірантами й здобувачами, викладачами в навчальному процесі вищих навчальних закладів. 

Кількість публікацій: 160, в т.ч. 6 монографій, 24 навчально-методичних посібника, 100 статей (4 - у зарубіжних виданнях).