Ви є тут

Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Одеською національною академією харчових технологій.

Автори: Єгоров Б.В., Гапонюк О.І., Бурдо О.Г., Станкевич Г.М., Іоргачова К.Г., Дробот В.І., Ковбаса В.М., Жукотанський О.В., Буценко І.М., Гулавський В.Т.

  В роботі вирішено проблему підвищення ефективності зберігання зерна, використання його природного поживного та енергетичного потенціалу і продуктивності транспортно-технологічних операцій.

  Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено систему технологій післязбиральної обробки і сушіння зерна, виробництва борошна підвищеної поживної цінності, інноваційних круп’яних продуктів швидкого приготування, оздоровчих хлібобулочних та кондитерських виробів, комплексної переробки насіння олійних культур, підвищення кормової цінності зерна і виробництва високоякісних комбікормів, а також високопродуктивне транспортно-технологічне обладнання для приймання та перевантаження зерна.

Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено систему технологій післязбиральної обробки і сушіння зерна, виробництва борошна підвищеної поживної цінності, інноваційних круп’яних продуктів швидкого приготування, оздоровчих хлібобулочних та кондитерських виробів, комплексної переробки насіння олійних культур, підвищення кормової цінності зерна і виробництва високоякісних комбікормів, а також високопродуктивне транспортно-технологічне обладнання для приймання та перевантаження зерна, що дозволило вийти України на 3 місце у світі за обсягами експорту зерна.

  Вперше узгоджено фундаментальну теорію моделювання сушіння із теорією зв’язку вологи в продукті. Створено теорію тепломасопереносу паропилегазового потоку в рекуперативному апараті, на основі якої запропоновано сушарки нового покоління з тепловим ККД вище у 1,5…2,0 рази ніж у традиційних.

  Обґрунтовано принципи ефективного використання технологічно сумісних композицій з нетрадиційної та основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та борошняних кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками. Створено основи теорії змін білків і вуглеводів у процесі високотемпературної екструзії.

 Про світовий рівень свідчать показники питомих енерговитрат та  якість зернових продуктів та обсяги експорту зерна.  

 Результати досліджень впроваджені на підприємствах ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Укрелеваторпром», ЗАТ «АгроТрейдЮг» та інших. Загальний економічний ефект склав понад 3,7 млрд.грн.

Кількість публікацій: 2500,  за тематикою роботи 15 монографій,  27  підручників та навчальних посібників, 1759 статей (22 - зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 374 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 7. Отримано 312 патентів. За даною тематикою захищено 17 докторських та 95 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня 2015 року о 13.30  на засіданні Вченої ради Харківського державного університетг харчування та торгівлі за адресою: вул. Клочківська, 333,  м. Харків. 

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.