Ви є тут

Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині


Номер роботи - P 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом біології тварин НААН України.

Автори: д.б.н. Снітинський В.В., д.в.н. Влізло В.В., д.е.н. Гладій М.В., д.в.н. Федорук Р.С., д.б.н. Іскра Р.Я., д.т.н. Каплуненко В.Г., д.с.-г.н. Седіло Г.М., д.с.-г.н. Ратич І.Б.

Авторами визначено кількісні та якісні параметри мінеральних сполук і наноматеріалів для використання у тваринництві та ветеринарній медицині. Обґрунтовано, експериментально апробовано і впроваджено у виробництво одержання та використання поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві.

Створено наукові основи синтезу і безпечного використання нових ефективних сполук мінеральних елементів і наноматеріалів у живленні тварин, лікуванні та профілактиці їх захворювань, метаболічних порушень, нормативну і методичну базу їх застосування у наукових дослідженнях і виробництві.

Сформовано базові концептуальні засади розроблення та використання нових кормових добавок, преміксів, засобів і препаратів, а також сполук біотичних елементів і наноматеріалів для тваринництва та ветеринарної медицини, методології дослідження їх біологічної дії та вивчення процесів живлення тварин у період їх застосування.

Запропоновано ефективні мінеральні сполуки, премікси, лікувально-профілактичні препарати і засоби, методи та способи їх використання для активації обмінних процесів, підвищення резистентності організму і продуктивності тварин, нормативно-методичну базу застосування цих розробок у тваринництві та ветеринарній медицині.

Реалізовано ― наукову продукцію для виготовлення БАД, кормових і ветеринарних препаратів і засобів, преміксів на основі сполук мінеральних елементів і нанотехнології, авторські права яких захищені патентами, авторськими свідоцтвами, ТУУ.

Порівняння з світовими аналогами ― більшість розробок відповідає Економічний ефект від впровадження становить 24,5 млн грн., у т. ч. від реалізації одержаної продукції – 22,3 млн грн., зменшення захворюваності і загибелі тварин і птиці – 2,2 млн грн.

Кількість публікацій:659, в т.ч. 23 монографії, 11 підручників, 4 довідники, 8 посібників, 13 методичних рекомендацій, 546 статей (23 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/2; Scopus – 30/3; Google Scholar – 2766/25.  Отримано 8 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 16 докторських та 78 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 9 жовтня 2019 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Інституту ветеринарної медицини НААН України за адресою:  м. Київ, вулиця Донецька, 30 (актова зала).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.