Ви є тут

Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України


Номер роботи - P 35 ПОДАНА

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

Автори: Ромащенко М.І., Балюк С.А., Хоружий П.Д., Жовтоног О.І., Кучерук Д.Д., Вергунов В.А., Шатковський А.П., Найдьонова В.О.

Мета роботи – розробка наукових основ, технологій і технічних засобів ресурсозберігаючого екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки.

Розроблено нормативи якості води для зрошення та сільськогосподарського водопостачання, обґрунтовано норми водопотреби у зрошенні. Розроблено ресурсозберігаючі та екологобезпечні технології краплинного зрошення, ГІС-технології для планування та управління режимами зрошення сільськогосподарських культур, технології сільськогосподарського водопостачання та водовідведення.

ГІС-технології для планування та управління режимами зрошення впроваджено на загальній площі понад 11 тис. га, розробки  авторів впроваджено у технологіях очищення та використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК, на водоочисній станції Кілійського групового водопроводу, станції знезалізнення води в смт Борова Київської області.

На основі результатів досліджень та розробок з краплинного зрошення запроектовано, закомплектовано, побудовано та експлуатується близько 12 тис. га систем краплинного зрошення багаторічних (плодових, ягідних, виноградних) насаджень та просапних культур (овоче-баштанні, картопля, кукурудза) в різних регіонах України.

Економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням склав 6,8 млн. грн, технологій краплинного зрошення – 12,5 млн. грн, технологій водопостачання – 5,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 325, в т.ч. 6 монографій, 42 нормативних і методичних документа. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 462 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 36. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 45 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 32 кандидатських дисертацій.