Ви є тут

Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту


Номер роботи - P 50 ПОДАНА

Представлено Українською державною академією залізничного транспорту.

Автори: Панченко С.В., Ушкалов В.Ф., Приходько С.І., Фурман І.О., Малиновський М.Л., Демченко Ф.О., Мокрій Т.Ф., Пасічник С.С., Семчук Р.В., Майборода І.О.

Метою роботи є підвищення техніко-економічних показників функціональної безпеки, надійності, масо-габаритних та економічних характеристик систем залізничної автоматики і телемеханіки, безпеки руху, динамічних та ресурсних показників вантажного рухомого складу за рахунок удосконалення ходових частин.

Розроблено наукові засади та методологію синтезу безпечних логічних автоматів паралельної дії, які не вимагають надлишкового безпечного кодування внутрішніх станів. Отримали подальший розвиток методи завдання безпечних автоматів; удосконалено метод опису цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) та методи проектування пристроїв безпечного формування керуючих впливів.  Запропоновано математичні та HDL-моделі n-канальних пристроїв безпечного формування гармонійних сигналів.  

Розроблено і впроваджено технічні рішення і технології удосконалення ходових частин, які дозволили підвищити ресурс їх найбільш проблемних вузлів, деяких у 10 і більше разів, зменшити знос коліс у 2-4 рази, збільшити експлуатаційні швидкості руху вагонів, значно зменшити їх вплив на верхню будову колії. При цьому вартість вагону збільшується лише на 2-3 %. Запропоновано і впроваджено комплексну модернізацію візків вагонів для оновлення робочого парку вантажного рухомого складу України. Зараз успішно експлуатуються більше 33% вантажних вагонів з удосконаленими візками.

Економічний ефект від впровадження розробок за темою становить понад 2 млрд грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 250 статей,  отримано 27  авторських свідоцтв та патентів України. За даною тематикою захищено 5 докторських та 10 кандидатських дисертацій.