Ви є тут

Розробка та випуск енергозберігаючих кормоприготувальних агрегатів серії АКГСМ "Мрія"


Номер роботи - P 4 ПОДАНА

Представлено товариством з обмеженою відповідальністю "Науково- виробничий упроваджувальний центр Академії інженерних наук України "Підземметалозахист".

Автори:к.с.-г.н. Соляник М.Б., д.с.-г.н. Нежлукченко Т.І., Дучев В.Д., к.с.-г.н. Кушнеренко В.Г., к.с.-г.н. Нежлукченко Н.В.

Розроблено та впроваджено  ефективну ресурсно-ощадну технологію приготування гомогенних кормових суспензій з високою поживністю корму. Сертифіковано та впроваджено у виробництво  багатофункціональний агрегат нової конструкції серії АКГСМ "Мрія” з гідромлином-змішувачем для приготування гомогенних кормових суспензій. 

 Проведено дослідження та розроблено нову технологію приготування  ферментованих гомогенних кормових суспензій (ФГКС) , апробовано спосіб їх виробництва з використанням нового багатофункціонального агрегату АКГСМ з гідромлином- змішувачем. Обґрунтовано оптимальні розміри фракцій зернових компонентів гомогенних кормових суспензій. Доказано, що ферментація та гомогенізація корму порівняно з подрібненням та зволоженням підвищує рівень окремих поживних речовин та  його перетравність: органічної речовини  та неорганічної речовини , протеїну,  клітковини, азоту,  кальцію та фосфору , що зменшило вихід гною у свиней до 44%, у телят та ВРХ на 25%.

В результаті згодовування свиням ферментованих гомогенізованих  кормів (порівняно з сухими та вологими) збільшено середньодобовий приріст  живої маси на 30% при зменшенні витрат корму на 18 % .

Виявлено тенденцію покращення  показників м’яса свиней з поліпшенням його зовнішнього вигляду,  доведено  що ФГКСволодіє противірусними, антибактеріальними властивостями.

Економічний ефект від впровадження  технології відгодівлі (ФГКС.) в Україні склав  понад 1,6 млрд. гривень, забезпечивши зниження собівартості до 40%, при рентабельності 250-300%.

Кількість публікацій:11 монографій, 146 статей (16 – у зарубіжних виданнях). Отримано 3 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 2 кандидатських дисертації.