Ви є тут

Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття


Номер роботи - P 4 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну.

Автори: Щербань В.Ю., Піпа Б.Ф., Чабан В.В., Щербань Ю.Ю., Каплун В.В., Здоренко В.Г., Червонюк О.К., Чубукова О.Ю.

Метою роботи є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей.

Сформовано базові концептуальні засади, які полягають у застосуванні системного підходу до вирішення проблеми розробки нових та удосконалення існуючих технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття.

Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено нові, оригінальні технологічні процеси формування текстилю побутового  і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугільної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріалу при зшиванні текстилю та шкіри). Розширено технологічні можливості за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.

Вперше інтегровані процеси проектування технологічних процесів та обладнання на основі узгодження теорій механіки нитки, тканини, шкіри, динамічних напружень з урахування реальних фізико-механічних властивостей сировини.

Загальна економічна ефективність  від впровадження запропонованих технологій на 140  виробничих підприємствах становить 2,45 млрд.грн.

Кількість публікацій: 2735, в т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва, 983 статей (27 - у закордонних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 414 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 1089 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 18 докторських та 46 кандидатських дисертацій.

.