Ви є тут

Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів


Номер роботи - P 7 ПОДАНА

Представлено Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Автори: Бажинов О.В., Батигін Ю.В., Гнатов А.В., Двадненко В.Я., ¬ Левтеров А.І., Смирнов О.П., Тропіна А.А., Богаєвський О.Б., Ніконов О.Я.

Створено і впроваджено інтегрований комплекс з розроблення, експлуатації, обслуговування та ремонту гібридних автомобілів, електромобілів та звичайних автотранспортних засобів. Це дозволило вирішити проблеми, пов’язані з розробленням концепції створення енергозберігаючих та екологічно чистих транспортних засобів, створенням новітніх магнітно-імпульсних технологій ремонту автотранспортних засобів, конверсії базового автомобіля у гібридний варіант з різноманітними альтернативними енергоустановками, а також у електромобіль з автономною зарядкою тягових акумуляторних батарей, створення науково-технічної бази для розробки інтелектуальних систем управління гібридних автомобілів, електромобілів та звичайних автотранспортних засобів.

 

Створено науково-технічну базу для розробки інтелектуальних систем управління гібридних автомобілів та електромобілів. Розроблено та впроваджено сучасну систему для зовнішнього магнітно-імпульсного рихтування кузовних панелей автомобілів. Розкриті основні особливості протікання електродинамічних процесів в інструментах зовнішнього рихтування.

 Створено низку електронних систем управління синергетичного автомобіля, а також методи адаптації стратегії управління гібридною силовою установкою до тягово-швидкісного режиму руху автомобіля на основі концепції нейромережевого і нейронечіткого управління з адаптивним критиком і моделлю об’єкта управління. Розроблено наукові основи підготовки фахівців з обґрунтування основних параметрів і характеристик екологічно чистих автотранспортних засобів.

 

Кількість публікацій: 11 монографій, 5 навчальних посібників, 250 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 43 патентами. За даною тематикою захищені 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій.