Ви є тут

Система сертифікованого виноградного розсадництва України


Номер роботи - P 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова" НААН України.

 

Автори: Гадзало Я.М., Власов В.В., Мулюкіна Н.А., Джабурія Л.В., Тулаєва М.І., Чісніков В.С., Ковальова І.А., Герус Л.В., Конуп Л.О., Зеленянська Н.М.

Авторами створено систему сертифікованого виноградного розсадництва для умов України на основі генетичної та санітарної складових.

 Новизна отриманих результатів полягає в отриманому унікальному генетичному матеріалі 42 сортів сучасної селекції та 111 клонів 52 сортів, адаптованих для умов України, які є основою функціонування системи.

 Наукове значення роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та методичному забезпеченні напрямків клонової та генеративної селекції, створенні біотехнологічного підґрунтя генетичного та санітарного контролю біологічних категорій садивного матеріалу винограду.

Загальна площа базових маточників клонів технічних, столових та підщепних сортів на 2014 рік складає 32,69 га, що повністю забезпечує початковий етап розмноження матеріалу в розсадниках. На основі цих маточників з 2007 року розпочато виробництво садивного матеріалу винограду категорії «сертифікований», що дозволяє повністю перейти на сертифіковане розсадництво до 2025 року.

Оцінка економічної ефективності виробництва щеплених виноградних саджанців категорії «сертифіковані» показала підвищення виходу саджанців із 48 тис. шт. до 56 тис шт. з 1 га виноградної шкілки (в розрахунку на 1 грн капітальних вкладень - з 53 до 135 грн. відповідно).

.Кількість публікацій: 283, т.ч. 6 монографій, 7 брошур та методичних рекомендацій, каталог сортів та каталог клонів сортів винограду, ампелографічний атлас, 42 статті (6 - у міжнародних виданнях). Отримано 40 патентів. За результатами проведених досліджень захищено докторську та 11 кандидатських дисертацій. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно бази даних Scopus).

Громадське обговорення роботи відбулося  18 вересня 2015 року об 11.00 годині на засіданні вченої ради Інституту садівництва НААН України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 23. 

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.