Ви є тут

Фармакологія


Номер роботи - П 3 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Українською медичною стоматологічною академією

Автори: Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М.

Фармакологія. – Вінниця: Нова книга, 2011. 432 с. : іл.

Тираж підручника складає 1500 примірників.

 Підручник створено відповідно до навчального плану і програми з фармакології за спеціальністю "Стоматологія" і є базовим для підготовки спеціалістів-стоматологів. Він містить базові теоретичні положення фармакології з урахуванням професійної спрямованості та специфіки надання стоматологічної медичної допомоги.

Текст складається з передмови, 3-х частин, що включають 18 розділів, у яких викладені досягнення світової і вітчизняної історії створення лікарських засобів, питання загальної фармакології, наведено сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнені дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, що використовуються у практиці лікаря-стоматолога. Особливе місце у виданні займає схематичний виклад механізмів дії лікарських засобів та їх ефектів. Окремо наведено принципи фармакотерапії основних стоматологічних захворювань та основи надання невідкладної допомоги у стоматологічній практиці. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами, відрізняється оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладеного, наочною ілюстрацією, високим поліграфічним рівнем видання. Це дозволяє за достатньо короткий час навчання засвоїти об'ємний і складний матеріал дисципліни.

Підручник відповідає інноваційним методикам, що підтверджено результатами міжнародних освітніх форумів та виставок, і є гідним внеском в удосконалення педагогічних методик викладання фармакології у вищій медичній школі України.

 

    Громадське обговорення підручника відбулося 06 жовтня  2015 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту фармакології та токсикології НАМН України в актовій залі (3 поверх) за адресою: вул. Ежена Потьє, 14, м. Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.