Ви є тут

Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Представлено Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН України.

 

Автори: Волощук В.М., Смірнов О.П., Іванов В.О., Засуха Л.В., Мазанько М.О., Ігнат Л.І., Лимар В.О., Смислов С.Ю.

 

Мета роботи - створення конкурентоспроможних конструкторсько-технологічних рішень при будівництві нових і рМета роботи - створення конкурентоспроможних конструкторсько-технологічних рішень при будівництві нових і реконструкції існуючих тваринницьких приміщень та розробка промислового свинокомплексу із застосуванням інноваційної технології виробництва свинини і глибокою утилізацією гнойових стоків.

Авторами  комплексно вирішено питання розміщення станкового обладнання, запровадження сучасних систем створення мікроклімату, кормороздачі і водонапування, гноєвидалення з наступною екологічною утилізацією та очисткою відпрацьованого повітря.

 Розкрито інноваційні підходи створення системи мікроклімату за надзвичайно високих і низьких температур, застосування нових будівельних матеріалів при реконструкції приміщень, ефективної утилізації гнойових стоків.

 Вперше розроблено та впроваджено конкурентоспроможну інноваційну технологію із замкнутим циклом виробництва свинини та глибокою утилізацією гнойових стоків, яка знайшла втілення у промисловому свинокомплексі потужністю 24 тис. голів та племзаводі-репродукторі на 200 свиноматок.

 Практична значимість роботи полягає в забезпеченні переходу на сучасний технологічний і екологічний рівень виробництва конкурентоздатної товарної та племінної продукції в регіоні. Результати роботи є запорукою високої ефективності ведення галузі в Україні: багатоплідність свиноматок становить 16-19 поросят за один опорос,  забійний вихід складає 79%, м’яса в туші - не менше 54%.

Зусиллями авторів проводиться  реконструкція племзаводу-репродуктору на 200 свиноматок та промислового свинокомплексу на 24 тис. голів в Болградському районі Одеської області.

 

Кількість публікацій: монографія, 3 брошури, 24 статті. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 18 патентами.