Ви є тут

Сільськогосподарська ентомологія


Номер роботи - П 5 ПОДАНА

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Автори: Рубан М.Б., Лікар Я.О., Бобось І.М.

Сільськогосподарська ентомологія. – К.: Фенікс, 2011. – 622с., іл.

Тираж підручника складає 500 примірників.

У підручнику описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні та подана характеристика методів управління агроценозами на сучасному етапі і на перспективу. Висвітлено головні морфологічні ознаки, біологію та шкідливість шкідників сільськогосподарських культур, поширених у межах України, а також заходи захисту їх як від окремих видів, так і від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.

В підручнику враховано вимоги сучасного землеробства, особливо щодо вирощування овочевих та плодово-ягідних культур для дитячого та дієтичного харчування. Ці принципи розглядаються як система заходів управління внутрішньо- та міжпопуляційними відносинами у межах конкретного агробіоценозу. В цьому полягає принципова відмінність від систем захисту рослин, описаних у попередніх посібниках і підручниках.

Подано перелік документів із законодавства України, враховані загальні положення та терміни захисту рослин згідно з ДСТУ. Довідковий матеріал містить нормативні документи України та міжнародні стандарти ISO, EN, IEC та ін.

Підручник розрахований для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах з напрямів "Агрономія" і "Захист рослин".