Ви є тут

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями


Номер роботи - P 33 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

Автори: Адамчук В.В.,  Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Надикто В.Т., Калапа С.Г., Хорішко В.Д., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.

 За результатами роботи отримано нові закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур.

Розроблено нову теорію взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами та їх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а також теорію пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.

Організовано виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 8 підприємствах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Виготовлено 2,5 тис.тракторів та 14,3 тис.технічних засобів.

Загальний економічний ефект становить понад 1 млрд. грн.

Кількість публікацій: 7 монографій, 43 статті (17 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 77 патентами.